Chào mừng đến với Trường MN Hoa Đào

Bài hát : Em Đi Mẩu Giáo

Nắng vừa lên em đi mẩu giáo.

Chim trên cành hót chào chúng em.

Cô Giáo khen, em chăm học.

Mừng vui đón em vào trường.

Em mừng vui hát ca.

Cô giáo em dạy bao điều hay.

Bé chăm ngoan nhớ đi học đều.

Trường mẩu giáo chúng em mến yêu.

Trường mẩu giáo chúng em rất yêu.

Nào chúng ta cùng tập thể dục nhé!

Mục Tiêu Giáo Dục

I.  Mục tiêu giáo dục mầm non: 

    Giúp trẻ em phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm  mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết, phù hợp độ tuổi.

II.Nguyên tắc giáo dục mầm non:

 1.Đảm bảo tính mục đích

     GVMN cần hướng mọi tác động chăm sóc giáo dục trẻ vào việc thực hiện  mục tiêu của nghành học (phát triển 5 lĩnh vực) Nhưng để đạt được mục đích đó tránh tiến hành một cách gò ép, cần chăm sóc giáo dục trẻ một cách linh hoạt, cho trẻ tích cực hoạt động trong một tâm trạng thoải mái, được tôn trọng, thương yêu, phát triển hài hòa nhân cách.

 2.Đảm bảo tính toàn diện:
     Sự phát triển của trẻ gồm các mặt: thể chất, tâm lý và xã hội.Các mặt phát triển luôn hoà quyện với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Một tác động đến trẻ thường ảnh hưởng đến nhiều mặt. Do đó, để đạt được mục tiêu của GDMN, giáo viên MN phải biết phối hợp các phương tiện, các phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp.
     Mỗi phương tiện GD, hay phương pháp GD cần được sử dụng, khai thác sao cho có thể tác động toàn bộ nhân cách.

3.  Kết hợp chặt chẽ việc chăm sóc và giáo dục trẻ:
     Trẻ em lớn khôn thông qua quá trình tăng trưởng và phát triển. Hai quá trình này tuy khác biệt nhau nhưng có mối quan hệ phụ thuộc nhau, tác động qua lại với nhau.
     Do đó, trong công tác CS-GD trẻ phải đảm bảo cân đối giữa nuôi và dạy, tránh coi nhẹ mặt nào. Một thiếu hụt về mặt nào đều có thể gây ra ành hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng và phát triển luôn mang tính tổng thể của trẻ